Nyheder marts 2018 - 1.2X

Nogle af nyheder er Kasseopgørelse – auto godkend beløb , samt opdateret til nyeste Uniconta API 1.1.70.3

Fejl rettet:
Rettet fejl varebogføring via lagerkladde – rabat ikke fratrukket salgspris

Pos4 App 0.1.2X:
Rettet fejl med Moms vises forket på bon, hvis der er givet rabat.

Nye ting:
Rabat vises nu på bon
Kasseopgørelse – auto godkend beløb

Andet:
Opdateret til nyeste Uniconta API 1.1.70.3